AV Kreuzberg C(opyright) Michael H. © Deutscher Alpenverein Sektion Rheinland-Köln

AV Kreuzberg C(opyright) Michael H.

© Deutscher Alpenverein - Sektion Rheinland-Köln - Kölner Alpenverein